Návod k laboratorní třepačce LT – 2

 

1.      Na upínací stůl umístit třepací nádobky.

2.      Vhodným způsobem je uchytit pomocí pryžových šňůr a tyčí s gumovými opěrkami.

3.      Regulátor frekvence kmitů otočit do polohy 1.

4.      Třepačku zapnout (bílý vypínač vpravo).

5.      Počkat asi 5 sekund, pak regulátorem otáčet, až je dosaženo vhodné frekvence.

6.      Po ukončení třepání třepačku vypnout bílým vypínačem vpravo a regulátor frekvence vrátit do polohy 1.