Konduktometr                            

Vzhled přístroje

 

Zapnutí přístroje

Připojte vodivostní čidlo a přístroj zapněte tlačítkem "O" umístěným v poli tlačítek

zcela nahoře a vpravo. Na displeji se krátce zobrazí diagnostický test a přístroj se pak automaticky přepne do režimu měření.

 

Měření

Režim měření je možné přepínat tlačítkem "X" tak, že se postupně přepínají režimy vodivost (mS/cm), salinitaSAL a TDS (mg/l). Přístroj také lze nastavit do režimu speciální funkce, kdy se místo vodivosti (mS/cm) na displeji zobrazuje specifický odpor (MW.cm).

 

 

Tlačítkem "AR" (AUTOREAD) se aktivuje funkce, která sleduje stabilitu měřeného signálu. Měření je pak odstartováno tlačítkem RUN/ENTER. Dokud dochází

k význačnější změně měřené veličiny, symbol AR na displeji bliká, jakmile se měřená veličina ustálí, displej přestane blikat a hodnota se zobrazí na displeji.

Pokud je k přístroji připojeno vodivostní čidlo s integrovaným teplotním snímačem (např. standardní doporučené čidlo LF513T (dvouelektrodové) či LF613T (čtyřelektrodové)), přístroj automaticky měří a na displeji zobrazuje teplotu. Na displeji je zobrazen symbol TP.