Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

 

 

Laboratorní cvičení z anorganické chemie

 

Hana Cídlová                                                                                                Brno 2005

 

Obsah
 
Tísňová telefonní čísla
Předmluva
Laboratorní řád a bezpečnost práce
Koncentrace a hustoty některých žíravin
Návody k úlohám
Skripta k tisku (pdf)
Protokoly k úlohám (pdf)
Rozpis úloh
Použitá literatura
Instalovat Adobe Reader 6

  

Odborné konzultace a pomoc s tvorbou videozáznamů: RNDr. Aleš Mareček, CSc.
Technická spolupráce: 
praktické ověření vybraných experimentů: Jitka Macenauerová , Jitka Požárová
opis části textu, kreslené obrázky: Veronika Doskočilová
kamera: Miroslav Fiala, Jitka Macenauerová
finální úprava CD:  Miroslav Fiala
Recenze: Vladimír Šustáček
Copyright © Hana Cídlová 2005
ISBN: XXXXX