Obsahové zaměření závěrečného testu:

 

Test těsně navazuje na konkrétní úlohy provedené v laboratorním cvičení.

 

-       základní pravidla bezpečnosti práce v chemické laboratoři, viz též zde.

-       základní a charakteristické chemické a fyzikální vlastnosti látek, se kterými jste v laboratoři pracovali nebo je připravili (barva, zápach, skupenství, rozpustnost ve vodě, toxicita apod.)

-       základní důkazové analytické reakce: zejména úlohy 8, 11, 14, 23

-       základní chemická reaktivita látek, základní přípravy látek (dle konkrétní práce provedené v laboratoři)

-       základní chemické výpočty (typ výpočtů, které byly potřebné k přípravě na celek III. Příprava látek)

 

Příklad závěrečného testu:

 

Test