Požadavky k zápočtu:

 

-         absolvování úvodního školení bezpečnosti práce

-         vypracování veškerých laboratorních úloh uvedených v seznamu a odevzdání správně vypracovaných protokolů z těchto úloh vyučujícímu

-         zvládnutí závěrečného testu alespoň ze 60 %

-         během výuky jsou povoleny tři absence, avšak musejí být řádně omluveny (např. potvrzení lékaře, účast na povinném kursu pořádaném jinou katedrou,...) a v rámci možností nahlášeny v předstihu; zameškané úlohy student vypracuje v náhradním termínu po dohodě s vyučujícím.

-         spolupráce na závěrečném úklidu v laboratoři podle instrukcí vyučujícího a laboranta