Sylabus:

 

Školení bezpečnosti práce

Demonstrační úlohy

Vlastnosti látek

Příprava látek

Krystalizace

Závěrečný test, úklid v laboratoři