Vznícení vodíku vzniklého reakcí draslíku s vodou.