Kapky 1 mol dm–3 NiCl2 (nahoře) a 1 1 mol dm–3 M CuCl2 (dole) na kapkovací destičce
po reakci s roztokem NH3 – vlevo,  po přidání vody bez NH3 – vpravo