Kapky 1 mol dm–3 NiCl2 (nahoře) a 1 mol dm–3 CuCl2 (dole) na kapkovací destičce před reakcí s roztokem NH3.