Objemový poměr vzniklých plynů během experimentu

 

1 – voda vytlačená vzniklými plyny

2 – kyslík

Textové pole: 3 – vodík