Aparatura

 

1 – zdroj stejnosměrného napětí přibližně 12 V

2 – zkumavka pro jímání plynu vznikajícího v anodové oblasti

3 – U-trubice s vodným roztokem NaCl

4 – zkumavka pro jímání plynu vznikajícího v katodové oblasti