Příprava oxidu chromitého: K2Cr2O7 se sírou (na trojhranu, kelímek s reakční směsí)