Odhad pH srovnáním barvy papírku  s nanesenou kapkou vzorku se stupnicí.

Pozor: v daném případě je foto pouze ilustrační, ve Vaší úloze naměříte jiné pH.