Aparatura pro vývoj NH3

 

1 – frakční baňka se směsí NH4Cl a Ca(OH)2,                                          

2 – gumová hadička                                                                              

3 – promývací baňka s vodou a  fenolftaleinem