Kyslík a jeho vlastnosti I

Chemikálie: pevný KMnO4, prášková síra

Pomůcky: lakmusový papír, 2 válce se zátkou, odvodná trubice se zátkou, skleněná vana, spa­lo­vací lžička, čedičová vata, pinzeta, kapátko, 2 skleněné destičky, zkumavka, kahan, lakmusový papír

Postup

-         do zkumavky nasypat 5 g KMnO4

-         ústí zkumavky ucpat kouskem čedičové vaty (asi 2 cm dlouhý ve zkumavce)

-         válec zcela naplnit vodou takto:

-          sestavit aparaturu dle obrázku číslo 6

-     KMnO4 mírně zahřívat (kahanem je nutno pohybovat, zkumavka nesmí být zahřívaná na jednom místě – hrozí prasknutí)

-         vznikající plyn jímat do válce

-     až je válec plný plynu, přestat zkumavku zahřívat a válec pod hladinou uzavřít skleněnou destičkou

-         válec vyjmout z vany, postavit dnem dolů a nechat zakrytý

-         stejným způsobem naplnit plynem i druhý válec

-         v plameni kahanu zapálit špejli, po 1-2 sekundách plamen sfouknout a IHNED vložit do prvního válce

-         pozorovat probíhající děj

-         do druhého válce pak vložit na spalovací lžičce hořící síru (provádět v digestoři)

-     válec se naplní bílým dýmem, ten pohltit vodou (do válce s dýmem vlít vodu, válec zakrýt destičkou a obsah protřepat) – provádět v digestoři

-         pH papírkem zjistit pH vzniklého roztoku viz obrázky na CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD:

Obr.: Aparatura k úloze

Obr.: Doutnající (zapálená a pak sfouklá) špejle po vložení do kyslíku

Obr.: Hořící síra na vzduchu – detail

Obr.: Hořící síra vložená do kyslíku

Obr.: Pohlcení plynu (vzniklého hořením síry) ve vodě

Obr.: Odebrání kapky roztoku pro stanovení pH pomocí pH-papírku

Obr.: Nanesení kapky vzorku na pH-papírek

Obr.: Odhad pH srovnáním barvy navlhčeného pH -papírku se stupnicí