Vlastnosti hydroxidu sodného

Chemikálie: NaOH (pecičkový)

Pomůcky: kádinka, lžička, teploměr, tyčinka, 2 uzavíratelné váženky nebo lékovky, z nich jedna uzavíratelná, odměrný válec 10 cm3

Postup

a)      Pohlcování atmosférické vlhkosti hydroxidem sodným

-         do dvou uzavíratelných nádobek navážit po cca 1 g NaOH (hmotnosti obou nádobek si zapsat s přesností na 0,01 g)

-         jednu nádobku nechat otevřenou a druhou uzavřenou

-         uložit na místo určené vyučujícím, nádoby označit svým jménem

-         v úvodu dalšího cvičení obě nádobky opět zvážit s přesností na 0,01 g, použitý NaOH z otevřené nádobky použít v pokračování této úlohy (b), NaOH z uzavřené nádobky předat kolegům pro vypracování části b) této úlohy.

 

Tab. 2: Záznam z měření (hmotnostní změny nádobky s NaOH)

 

původní hmotnost (g)

konečná hmotnost (g)

přírůstek hmotnosti (g)

otevřená nádobka

 

 

 

uzavřená nádobka

 

 

 

 

b)      Rozpouštění hydroxidu sodného

-     do kádinky s 10 cm3 vody o předem změřené teplotě vsypat 1 g pevného NaOH (míchat tyčinkou)

-          nyní opět změřit teplotu roztoku v kádince

-          vzniklý roztok použít v úloze Vodík a jeho vlastnosti