Chlorečnan draselný, bengálské ohně

Chlorečnan draselný tvoří bílé, lesklé krystalky, jejichž rozpustnost ve vodě silně vzrůstá s te­plo­tou. Tato vlastnost umožňuje jeho čištění krystalizací. Chlorečnany tvoří s různými hořla­vý­mi látkami (sírou, uhlíkem, cukrem, škrobem aj.) prudce výbušné směsi, neboť chlorečnany jsou silná oxidační činidla. Při práci s chlorečnany je proto nutné důsledně dodržovat bezpeč­nost­ní předpisy! Platí přísný zákaz jejich odnášení z laboratoře.

 

Chemikálie: Ba(NO3)2, NaNO3, Sr(NO3)2, KClO3, koncentrovaná H2SO4

Pomůcky: 9 listů papíru, třecí miska s tloučkem, 3 železné misky, ochranné rukavice, ochranný štít, 4 navažovací lžíce (ne plastové), pipeta

Postup

-          pracovat v digestoři!

-          zkontrolovat, zda třecí miska je čistá (nesmí obsahovat zbytky organických látek)

-          nejprve si na dva listy papíru navážit 2 g NaNO3 a 4 g škrobu[1]

-          potom[2] na třetí list papíru navážit 4 g KClO3, jsou-li v něm hrudky, pak jej rozetřít v suché a čisté misce (nesmí obsahovat zbytky organických látek)

-          hmotnostní poměr látek bude tedy KClO3 : NaNO3 : škrob = 2 : 1 : 2

-          látky v digestoři nasypat do železné misky a důkladně promíchat, až vznikne homogenní směs

-          směs v misce postavit na dlaždice uprostřed digestoře, ostatní pomůcky odsunout na kraj digestoře

-          směs nenechávat dlouho stát, mohlo by dojít k samovznícení

-          chránit si obličej ochranným štítem a ruce gumovými rukavicemi, stáhnout čelní stěnu digestoře

-          směs zapálit kapkou kyseliny sírové pomocí pipety, pozorovat průběh reakce a barvu plamene

-          další dvě směsi namíchat obdobně, avšak místo NaNO3 použít Sr(NO3)2 nebo Ba(NO3)2

-          použité listy papíru spálit v železné misce, neházet do koše!

 

CD:

Mov: Bengálský oheň (s NaNO3)

Mov: Bengálský oheň (s Ba(NO3)2)

Mov: Bengálský oheň (s Sr(NO3)2)

 


 

[1] Dusičnan a škrob je možno navážit na celé cvičení dopředu např. do lékovek, krabiček od filmů apod. Velmi se tím šetří čas.

[2] KClO3 se nesmí dlouho nechat na papíře, protože KClO3 je v kontaktu s organickou látkou výbušný.