Příprava chloridu amonného

Pracovat v digestoři!

NH4Cl je známý pod triviálním názvem salmiak. Tvoří bezbarvé krystalky dobře rozpustné ve vo­dě. Snadno sublimuje. Používá se např. jako elektrolyt v suchých článcích. NH4Cl lze při­pra­vit např. neutralizací zředěného roztoku HCl zředěným roztokem NH3.

 

Chemikálie: koncentrovaný NH3, 10% HCl

Pomůcky: Odměrný válec 50 cm3 a 25 cm3, 2 kádinky, lakmusový papír, tyčinka, kahan, síťka, trojnožka

Postup

-         sestavit a vyrovnat chemickou rovnici přípravy NH4Cl z NH3 a HCl

-         vypočítat, kolik cm3 10% HCl je třeba na přípravu 5 g NH4Cl

-         toto množství vlít odměrným válcem do kádinky

-         vypočítat objem 10% NH3 potřebný pro přípravu 5 g NH4Cl

-         z koncentrovaného roztoku NH3 si připravit 10% roztok (připravit si o 10 % víc, než je vypočtené množství)

-         HCl v kádince neutralizovat vypočteným množstvím 10% NH3, ale dát jej o něco více, aby roztok reagoval alkalicky (kontrola pomocí lakmusového papíru)

-         roztok zahustit zahřáním a odpařením na objem cca 25 cm3

-         kádinku nechat vychladnout a pak ji odložit na určené místo (zbývající vodu nechat do příštího cvičení odpařit)

-         v příštím cvičení produkt z kádinky vydlabat a zvážit jej