Příprava monohydrátu síranu tetraamoměďnatého

[Cu(NH3)4]SO4 · H2O tvoří temně modré krystaly, které jsou na vzduchu při normální teplotě stálé. Při zahřívání se rozkládá na CuSO4 a NH3. Ve vodě se poměrně dobře rozpouští na temně modrý roztok vykazující alkalickou reakci.

[Cu(NH3)4]SO4 · H2O lze připravit působe­ním nadbytku NH3 na roztok CuSO4.

 

Chemikálie: 26% NH3, C2H5OH, CuSO4 · 5H2O

Pomůcky: 2 kádinky, Büchnerova nálevka se zátkou, odsávací baňka, odměrný válec 25 cm3, tyčinka, lžíce

Postup

-         v kádince s 10 cm3 destilované vody rozpustit 2,5 g CuSO4 · 5H2O

-         do roztoku za laboratorní teploty pomalu přidávat roztok NH3, až se zelenomodrá sraže­ni­na Cu(OH)2 rozpustí a vznikne čirý fialově modrý roztok

-         vzniklý čirý roztok vlít do dvojnásobného objemu ethanolu

-         vytvoří se jemná krystalická látka [Cu(NH3)4]SO4 · H2O

-         vzniklou sůl odfiltrovat na Büchnerově nálevce

-         prolít malým množstvím ethanolu a vysušit při laboratorní teplotě

 

CuSO4 · 5H2O ® Cu2+ + SO42 + 5H2O

Cu2+ + SO42 + H2O + NH3 ® [Cu(NH3)4]SO4 · H2O