Příprava jodidu olovnatého

Chemikálie: Pb(NO3)2, 45% HNO3, KI

Pomůcky: 1 kádinka 100 cm3, kuželová baňka, síťka s keramickou výplní, Büchnerova nálevka, kahan, stojan s kruhem a svorkou, váhy, filtrační papír

Postup

-         v kuželové baňce rozpustit 0,33 g Pb(NO3)2 ve 100 cm3 vody

-         pokud se při rozpouštění (v důsledku hydrolýzy) tvoří bílý zákal, okyselit několika kap­ka­mi HNO3 až do rozpuštění zákalu. Pokud se zákal nevytvoří, kyselinu nepřidávat.

-         v kádince rozpustit 0,33 g KI ve 100 cm3 vody

-         oba roztoky zahřát k varu[1], pak oba slít dohromady do kuželové baňky stojící na izolační desce nebo síťce

-         baňku opatrně postupně ochladit proudem tekoucí vody a nechat stát v umyvadle se stude­nou vodou. Zabezpečit proti vniknutí vodovodní vody.

-         vychladlou baňku lze dále ochladit v ledničce, výtěžek PbI2 bude větší

-         po několika minutách se vyloučí zlatavé krystalky PbI2

-         vzniklý PbI2 odfiltrovat na Büchnerově nálevce, produkt nechat do dalšího cvičení na místě určeném vyučujícím na podepsaném papíře vysušit.

-         vysušený produkt zvážit a vypočítat výtěžek

 

CD:

Obr.: PbI2 bývá nazýván „zlatý déšť“


 

[1] Pozor, zahřívání trvá dlouho. Roztoky dejte zahřívat a věnujte se další práci na jiných úkolech.