Samozápalnost bílého fosforu

Chemikálie: bílý fosfor, CS2

Pomůcky: filtrační papír, kleště, porcelánová miska velká (nad ní se zapaluje filtrační papír) a porcelánová miska malá (na rozpouštění bílého fosforu v sirouhlíku a na namáčení filtračního papíru)

Postup

-         pracovat v digestoři

-         v porcelánové misce s asi 5 cm3 CS2 rozpustit kousek bílého fosforu velký asi jako zrnko hrášku (lze rozpouštět i větší kousek, zbytek bez oplachování vrátit do zásobní lahve)

-         do roztoku namočit do harmoniky poskládaný proužek filtračního papíru o rozměrech asi 2´15 cm (držet v kleštích), studenty upozornit na toxicitu CS2 i bílého fosforu

-         konec namočené papírové harmoniky držet v kleštích a jemně s ní mávat nad velkou por­ce­lá­novou miskou, aby se CS2 vypařil

-         pozorovat chování schnoucího papíru

 

CD:

Mov: Provedení experimentu