Příprava oxidu chromitého[1]

Cr2O3 je představitelem amfoterního oxidu, neboť reaguje jak s kyselinami, tak i se zásadami. S kyselinami tvoří chromité soli a se silnými hydroxidy příslušné chromitany. Cr2O3 je zelená ve vodě nerozpustná látka, která se používá jako pigment (chromová zeleň). Připravuje se redukcí dichromanů alkalických kovů sírou nebo termickým rozkladem (NH4)2Cr2O7.

 

Chemikálie: K2Cr2O7, 5% BaCl2, prášková síra

Pomůcky: baňka, Bűchnerova nálevka, kádinka, porcelánová miska, stojan s trojhranem, třecí miska s tloučkem, zátka, železný kelímek, skleněná kapkovací destička, černý papír, 3 kapátka, velká kádinka (500-800 cm3), kahan, kleště

Postup

-         v třecí misce[2] rozetřít 5 g K2Cr2O7 s dvojnásobkem vypočteného množství práškové síry

-         směs nasypat do železného kelímku

-         kelímek zakrýt porcelánovou miskou a zpočátku mírně, pak intenzivně zahřívat kahanem (provádět v digestoři, protože hrozí vznícení síry a vznik toxického SO2). Současně dát v kádince ohřívat asi 300 cm3 vody (zahřát téměř k varu)

-         reakce je u konce, až původně oranžová reakční směs zezelená

-         do horké vody ponořit částečně vychlazený kelímek a obsah kelímku za zvýšené teploty vylouhovat

-         pozor, žhavý kelímek se nesmí dotknout kádinky, jinak by kádinka praskla

-         pokud se produkt z kelímku tímto procesem ne­uvol­ní, vydlabat jej chemickou lžící z kelímku do vody v kádince a ve vodě jej lžící rozmělnit

-         vzniklý Cr2O3 třikrát dekantovat[3] vodou

-         na závěr jej přefiltrovat na Büchnerově nálevce

-         promývat vodou tak dlouho, až je reakce filtrátu na síranové anionty negativní[4]

 

K2Cr2O7 + S ® Cr2O3 + K2SO4

 

Příprava Cr2O3

K2Cr2O7 se sírou (kelímek s reakční směsí na trojhranu)

 

 

 

 

 

 

CD:

Obr.: Příprava Cr2O3

 


 

[1]     Provedení úlohy je časově náročné. Doporučuje se touto úlohou zahájit cvičení.

[2]     K2Cr2O7 navážit na předvážkách přímo do vytárované třecí misky.

[3]    Dekantace je způsob promývání. Analogií dekantace je např. promývání rýže před vařením. Na produkt v kádince nalijeme destilovanou vodu a tyčinkou zamícháme. Pak obsah kádinky necháme v klidu stát, aby produkt sedl na dno. Potom roztok nad produktem opatrně slijeme.

[4]     Ke kapce filtrátu na kapkovací destičce přidat kapku 5% BaCl2. V přítomnosti síranů (tj. při pozitivní reakci)  vzniká bílá sraženina. Je vhodné, aby kapkovací destička byla skleněná (průhledná bezbarvá) a podložená černým papírem. Bílá sraženina je tak lépe vidět.