Koordinační sloučeniny niklu a mědi

Chemikálie: koncentrovaný roztok NH3, 1 mol dm–3 CuCl2, 1 mol dm–3 NiCl2.

Pomůcky: kapkovací destička, kádinka, 4 kapátka

Postup

-         na kapkovací destičku dát do dvou jamek po jedné kapce 1 mol dm–3 CuCl2 a do dvou jamek po jedné kapce 1 mol dm–3 NiCl2

-         do jedné jamky s CuCl2 a do jedné jamky s NiCl2 přidat po jedné kapce koncentrovaného roztoku NH3, do zbývajících jamek po 1 kapce vody

-         pozorovat výsledné zbarvení roztoku

Tab. 1: Záznam z pozorování (zbarvení produktů)

jamka č.

1 mol dm–3 CuCl2

1 mol dm–3 NiCl2

konc. NH3

H2O

výsledné zbarvení roztoku

1

1 kapka

1 kapka

 

2

1 kapka

1 kapka

 

3

1 kapka

1 kapka

 

4

1 kapka

1 kapka

 

 

CD:

Obr.: Kapky 1 mol dm–3 NiCl2 a 1 mol dm–3 CuCl2 před reakcí s roztokem NH3

Obr.: Kapky 1 mol dm–3 NiCl2  a 1 mol dm–3 CuCl2 po reakci s roztokem NH3