Závislost reakční rychlosti na teplotě a koncentraci reaktan

Chemikálie: 25% H2SO4 (= roztok A), 0,5 mol dm–3 (COOH)2 (= roztok B),
0,04 mol dm–3 KMnO4 (= roztok C)

Pomůcky: 4 kádinky 100 cm3, odměrné válce 5 cm3 (2 ks), 50 cm3 (2 ks), stojan, keramická síťka, pipeta (3 ks), stopky nebo hodinky s vteřinovou ručičkou

Postup

a)    Závislost reakční rychlosti na teplotě

       připravit 2 kádinky (100 cm3), dále postupovat dle následujícího rozpisu (dodržovat pořadí operací ve směru zleva doprava v rozpise), změřit dobu potřebnou k dosažení změny zbarvení roztoku (charakterizuje rychlost reakce):

Tab. 6: Záznam z měření (doba potřebná ke změně zbarvení roztoků)

Číslo kádinky

roztok A

roztok B

destilova­ná voda

teplota

roztok C

Doba potřebná ke změně zbarvení

1

5 cm3

2,5 cm3

50 cm3

pokojová

2 cm3

 

2

5 cm3

2,5 cm3

50 cm3

60 °C[1]

2 cm3

 

 

b)   Závislost reakční rychlosti na koncentraci reaktantů

       připravit 2 kádinky (100 cm3), dále postupovat dle následujícího rozpisu (dodržovat pořadí operací ve směru zleva doprava v rozpise), změřit dobu potřebnou k dosažení změny zbarvení roztoku (charakterizuje rychlost reakce):

Tab. 7: Záznam z měření (doba potřebná ke změně zbarvení roztoků)

Číslo kádinky

roztok A

roztok B

destilova­ná voda

teplota

roztok C

Doba potřebná ke změně zbarvení

1

5 cm3

2,5 cm3

0 cm3

pokojová

2 cm3

 

2

5 cm3

2,5 cm3

25 cm3

pokojová

2 cm3

 

 


 

[1] Uvedenou teplotu poznáme podle toho, že kádinka z vnější strany při doteku nesnesitelně pálí, avšak její obsah ještě nevaří.