Analytické reakce vybraných anion

Chemikálie: roztoky o koncentraci 0,1 mol dm–3 (vše v nádobkách s kapátkem) obsahující anion­ty SO42, PO43, NO3, CO32, Cl, I, S2, BO33, CrO42, 0,1 mol dm–3 roztoky AgNO3 a BaCl2, 1 mol dm–3 roztoky HNO3, CH3COOH a HCl, neznámý vzorek (zadá vyučující).

Pomůcky: 3 skleněné kapkovací destičky nebo průhledná mikrotitrační destička

Postup

a)      po jedné kapce každého zkoumaného roztoku včetně neznámého vzorku dát do tří soused­-ních důlků tečkovací destičky (kapek tedy bude 3 ´ 10 = 30, naznačeno na obrázku)

-         ke každému vzorku včetně neznámého (celkem do 10 jamek v prvním sloupci destičky) přidat 1 kapku AgNO3

-         ke každému vzorku včetně neznámého (celkem do 10 jamek v druhém sloupci destičky) přidat 1 kapku BaCl2

-         ke každému vzorku včetně neznámého (celkem do 10 jamek v třetím sloupci destičky) přidat 1 kapku vody (srovnání)

-         pozorovat a do tabulky zapsat vznik a barvu sraženin, případně změnu barvy kapek

b)      k těm vzorkům, které s AgNO3 vytvořily sraženinu, přidat po jedné kapce HNO3

-         pozorovat, zda se sraženina rozpouští

c)      k těm vzorkům, které s BaCl2 vytvořily sraženinu, přidat po jedné kapce CH3COOH, počkat 15 minut

-         pozorovat, zda se sraženina rozpouští

d)      k těm vzorkům, které s BaCl2 vytvořily sraženinu a ta se v bodě c) přidáním CH3COOH nerozpustila, přidat 1 kapku HCl

-         pozorovat, zda se sraženina rozpouští

 

 

+ … vzniká sraženina, (+) … sraženina vzniká jen v případě koncentrovaného roztoku, – … sraženina nevzniká[1] Dle A. Okáč – Analytická chemie kvalitativní. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956.