ra a její vlastnosti

Pracovat v digestoři!

Chemikálie: síra, CS2

Pomůcky: síťka s keramickou výplní, filtrační papír, hodinové sklíčko, kleště, kahan, kruh, nálevka, nůž, porcelánový kelímek, stojan, železná miska s pískem, chemická lžíce, kádinka, asi 5 cm dlouhý hřebík

 

Postup

a)      Příprava kosočtverečné modifikace síry

-         10 cm3 sirouhlíku nasytit práškovou sírou

-         roztok ihned přefiltrovat přes skládaný filtr na hlubší hodinové sklíčko

-         nechat v digestoři krystalizovat

-         pozorovat tvar vzniklých krystalků (kosočtverečná síra)[1]

 

b)      Příprava jednoklonné modifikace síry a plastické síry

-         ve vyšším porcelánovém kelímku (zakrytém hodinovým sklíčkem, aby síra nezačala ho­řet) roztavit tolik síry, aby tavenina sahala 1 cm pod okraj kelímku. S hodi­no­vým sklíč­kem zacházet opatrně[2]. Během tavení síra v kelímku klesne. Pak je nutno odsta­vit kahan a síru dosypat.

-         v plameni nahřát kleště

-         kelímek přenést zahřátými kleštěmi do pískové lázně

-         písek ke kelímku přihrnout a obsah kelímku nechat pozvolna chladnout; na střed hladiny foukat, aby také zatuhl (nadechovat se v prostoru mimo digestoř!)

-         jakmile se vytvoří tuhá vrstva na povrchu taveniny (je vidět změna charakteru hladiny, ale ztuh­nutí je mož­no vyzkoušet i hřebíkem), prorazit ji hřebíkem na protilehlých stranách a jed­ním z otvorů vylít zby­lou nevykrystalizovanou síru do kádinky se studenou vodou (v ká­dince s vodou vznikne plastická síra)

-         nepřeklápět kelímek a odkrojit souvislou vrstvu tuhé síry, která překrývá jehličkovité krys­taly její jednoklonné modifikace

-         po ukončení práce přemístit všechny zbytky síry do porcelánového kelímku použitého v postu­pu b).

 

 

 

CD:

Obr.: Filtrace sirouhlíkového roztoku síry

Obr.: Kosočtverečná modifikace síry

Obr.: Tavení síry

Obr.: Tuhnutí roztavené síry při přípravě jednoklonné síry

Obr.: Plastická a jednoklonná síra


 

[1]        Po dokončení tohoto cvičení vložte kosočtverečnou, jednoklonnou i plastickou síru do kelímku, v němž jste síru tavili.

[2]        Při manipulaci musí mít sklíčko stejnou teplotu jako předměty, jichž se dotýká. Chcete-li horké sklíčko uchopit do kleští, je nutno kleště napřed nahřát. Chcete-li sklíčko položit na horký kelímek, je nutno napřed nahřát sklíčko. Horké sklíčko neodkládáme na pracovní desku v digestoři, ale chvíli je podržíme v kleštích, aby vychladlo.