Princip chladicích směsí

Chemikálie: H2O, drcený led, NaCl nebo bezvodý CaCl2

Pomůcky: malá kovová nádobka s rovným dnem (např. plechovka), podložka, 2 lžičky, teploměr, hadr, kladívko

Postup

-         na podložku nalít odhadem asi 3 cm3 vody (i vodovodní)

-         do ní postavit kovovou nádobku

-         led zabalit do hadru a na podlaze roztlouct kladivem na jemnou tříšť

-         do nádobky nasypat trochu drceného ledu a přidat čistou lžičkou NaCl (v poměru hmotností cca 3:1) nebo CaCl2 (v poměru hmotností cca 3:2)

-         jednou rukou přitlačit plechovku k podložce a druhou asi 1 minutu míchat směs (druhou lžičkou

-         změřit teplotu směsi

-         uchopit nádobku a opatrně ji zvednout asi 5 cm nad pracovní desku stolu

-         pozorovat chování podložky

 

CD:

Obr.: Provedení experimentu

Mov: Provedení experimentu