Příprava kyslíku tepelným rozkladem halogeničnanů

Chemikálie: KBrO3[1]

Pomůcky: zkumavka, cejchovaná zkumavka, zahnutá skleněná trubička, skleněná vana, stojan se svorkami, teploměr, tlakoměr, skelná vata, kahan

Postup

-         zkumavku s přibližně 0,07 až 0,1 g KBrO3 (hmotnost je nutno znát na 0,0001 g přesně[2]) umístit mírně našikmo (ústím poněkud nahoru) do stojanu

-         do ústí zkumavky volně zasunout smotek skelné vaty (jeho úkolem je zachytávat případně se rozstřikující krystalky)

-         k ní připojit skleněnou trubici na konci zahnutou, ponořit ji do vany s vodou

-         na skleněnou trubici nasadit zkumavku s cejchováním objemu, zcela naplněnou vodou

-         KBrO3 kahanem zahřívat tak dlouho, dokud se taví a uniká kyslík (bublinky vytlačující vodu z cejchované zkumavky); kahanem je nutno pohybovat

-         změřit teplotu a tlak v místnosti

-         změřit objem vzniklého kyslíku

 

 

 

 

 

CD:

Obr.: Aparatura

 [1]     Lze použít také KClO3 nebo KIO3

[2]     Vážení provedeme tak, že prázdnou zkumavku vytárujeme na analytických vahách, přidáme KBrO3 „na špič­ku nože“ a zvážíme.