Adiční reakce bromové vody s ethylenem

Chemikálie: bromová voda, C2H5OH, Al2O3

Pomůcky[1]: odvodní trubice, smotek čedičové vaty, skleněná vana, stojan se svorkou,
2 zkumavky, kádinka, tyčinka, zátka na zkumavku, kahan

Postup

-         do zkumavky vpravit asi 3 cm vysokou vrstvu kašovité směsi Al2O3 s ethanolem

-         převrstvit suchým práškovým Al2O3 o stejném objemu

-         do ústí zkumavky volně zasunout smotek čedičové vaty

-         zkumavku uzavřít zátkou s odvodnou trubičkou

-         trubičku zasunout do vody ve vaně, aby se plyn dal jímat nad vodou do zkumavky

-         zkumavku upevnit mírně našikmo (ústím trošku nahoru) do stojanu

-         zkontrolovat kvalitu spojovacích hadiček a těsnost všech spojů.

-         v místě se suchou vrstvou Al2O3 ji mírně zahřívat

-         vznikající plyn jímat do zkumavky

-         po ukončení vývoje plynu nejprve rozpojit aparaturu, pak přestat zahřívat

-         do zkumavky s plynem přidat (v digestoři!) asi 2 cm3 bromové vody a protřepat

-         pozorovat změny

 

CD:

Obr.: Aparatura

 

 

 

 [1]     Tuto úlohu provádět ve stejné vyučovací lekci jako úlohu Příprava kyslíku tepelným rozkladem halogeničnanů (obě úlohy potřebují velmi podobné vybavení a aparaturu).