Hoření hořčíku a reakce hořčíku s vodou

Chemikálie: hořčíková páska, roztok fenolftaleinu

Pomůcky: Erlenmeyerova baňka, kahan, kleště, špejle, keramická síťka, svíčka

Postup

-         v Erlenmeyerově baňce přivést k varu 100 cm3 vody

-         až uniká viditelné množství vodní páry, zasunout do hrdla Erlenmeyerovy baňky postupně hořící špejli a hořící svíčku

-         pozorovat, co se stane s plamenem

-         pomocí kleští vsunout do hrdla asi 5-10 cm dlouhou hořící hořčíkovou pásku

-         pozorovat, co se stane s plamenem

-         produkt reakce nechat spadnout do vody v baňce

-         po skončení reakce vypnout kahan, po částečném vychladnutí k obsahu Erlenmeyerovy baňky přidat 3-5 kapek roztoku fenolftaleinu a poznačit si výsledek

 

CD:

Mov: Provedení experimentu