Reakce Na, K, Ca s vodou

(reakci s draslíkem provádí vyučující)

Chemikálie: alkoholický roztok fenolftaleinu, Ca, Na, K, H2O

Pomůcky: 3´ drátěné pletivo, ochranný štít, kleště nebo pinzeta, 3 skleněné misky, skleněná tyčinka, 3 skleněné destičky (kryty na misky), skleněná mistička na krájení kovů, nůž

Postup

a)

-     do připravených misek nalít destilovanou vodu do výšky asi 2 cm, vložit do nich drátěné pletivo, zakrýt skleněnou destičkou

-         do každé misky přidat 3-4 kapky alkoholického roztoku fenolftaleinu a zamíchat tyčinkou

-         nasadit si ochranný štít

-     do první misky vhodit[1] pomocí kleští[2] nebo pinzety kousek vápníku, do druhé kousek sodíku, do třetí vhodí vyučující kousek draslíku (vždy velký asi jako ½ hrášku). Misku ihned po vhození kovu opět zakrýt skleněnou destičkou.

-     sledovat průběh reakcí (intenzita děje, vývoj plynů, změna zbarvení roztoku, případné další změny a jevy)

b)

-          misky vodovodní vodou opláchnout a pokus opakovat se sodíkem, avšak nevkládat jej přímo do vody v misce, ale na filtrační papír (cca 5´5 cm) plovoucí na hladině

 

CD:

Obr.: Misky s ochranným pletivem

Obr.: Vložení draslíku do vody

Obr.: Vznícení vodíku vzniklého reakcí draslíku s vodou

Mov: Videozáznam reakce sodíku s vodou

Mov: Videozáznam reakce sodíku s vodou na filtračním papíře

 


 

 

[1]     Pracovat opatrně, při reakcích používat ochranný štít, nikdy nebrat uvedené kovy do rukou, zbytky ne­vy­ha­zo­vat do vodovodního potrubí ani koše, ale vrátit je do zásobních lahví a použít při dalších reakcích. Příprava kous­ků kovů (řezání) musí probíhat na určené kovové misce. Veškeré nástroje použité pro práci s kovy (kleš­tě, nůž) ukládat pouze na určenou kovovou misku. Likvidaci zbytků kovů ulpělých na noži, kleštích a misce pro­ve­de na konci semestru laborant nebo vedoucí cvičení (ethanolem).

[2]     Pokud by kov ulpěl na kleštích (pinzetě) a nepadal z nich do vody, lze mu napomoci postrčením nožem. V žád­ném případě kleštěmi neklepeme o okraj misky.