Voda, hydráty, hydratace, dehydratace, solvatace

Chemikálie: bezvodý C2H5OH, krystalický CoCl2 · 6 H2O, destilovaná voda

Pomůcky: kádinka, kahan, porcelánový kelímek, chemické kleště, triangl, stojan, chemická lžíce, tyčinka, zkumavka.

Postup

-     v porcelánovém kelímku na trianglu mírně zahřívat 0,25 g krystalického CoCl2 · 6 H2O tak dlouho, až ztratí krystalovou vodu (to se projeví změnou zbarvení a tím, že vzorek pře­stane bublat a prskat, výsledné zbarvení je blankytně modré); kahanem je nutno pohybovat

-     vychladlou sůl přesypat do kádinky a přilít přibližně 5 cm3 bezvodého ethanolu (odhadem, není nutno měřit); sůl v ethanolu rozpustit; vzniklý roztok je blankytně modrý

-         alkoholický roztok podvrstvit ve zkumavce asi 1 cm3 vody (odhadem), podvrstvení viz obr. 23-24 na CD

-          pozorovat barevné změny

 

CD:

Obr.: Provedení podvrstvení

Obr.: Výsledek reakce – barevná změna