Voda, tvrdost vody, důkaz vybraných anion

Chemikálie: 0,1 mol dm3 AgNO3, 10% H2SO4, 0,2 mol dm3 KMnO4, 15 % KSCN,
vzorky vody: pitná, destilovaná, dešťová, minerální, znečištěná vodovodní („rezavá“).

Pomůcky: 5 hodinových sklíček, infralampa, 5 odměrných válců, 5 zkumavek, 5 kapátek, 1 cejchovaná zkumavka, 1 kádinka na proplach kapátek, stojan na zkumavky, černý papír, fix na sklo, houbička na nádobí

Postup

a)      Přítomnost příměsí ve vodě

-     na hodinových sklech[1] pod infralampou odpařovat[2] po 4 kapkách (tj. přibližně stejné malé objemy) pitné, dešťové, minerální, znečištěné vodovodní a destilované vody. Sklíčka při odpařování položit na černý papír (na papíře označit, který vzorek kam pokládáme).

-         srovnat množství vzniklého odparku

-         destilovanou vodou a houbičkou očistit skla od odparků

 

b)      Reakce s AgNO3

-          do jednotlivých zkumavek nalít přibližně[3] 3 cm3 daných druhů vod

-          do každé z nich přidat 4 kapky AgNO3

-          pozorovat změnu vlastností roztoků

Tab. 4: Záznam z pozorování (množství a vlastnosti odparků)

Voda:

pitná

dešťová

minerální

znečištěná vodovodní

destilovaná

Množství odparku[4]

 

 

 

 

 

Sraženina či zákal[5] s AgNO3

 

 

 

 

 

Barva sraženiny či zákalu s AgNO3

 

 

 

 

 

 

c)      Reakce s KSCN

-          do válců nalít po 20 cm3 jednotlivých druhů vod

-          do každého přidat 2,5 cm3 H2SO4

-          promíchat jemným potřepáním (neucpávat prstem)

-          přidat 3 kapky roztoku KMnO4

-          obsah válců promíchat jemným protřepáním (neucpávat prstem)

-          po 10 minutách přidat 2,5 cm3 15% roztoku KSCN a protřepat

-          pozorovat barevné změny

 

CD:

Obr.: Výsledek reakce různých druhů vody s KSCN

 


 

[1] Pokud skla nejsou čistá, přeleštit je hadříkem nebo houbičkou.

[2] Sklíčka s vodou umístit na černém papíře na začátku výuky přímo pod infralampu. Tu zapnout, vzorky nechat

odpařovat a přitom pracovat na dalších úkolech.

[3] Odhadneme od oka. Na přesném objemu nezáleží. Vzorky lijeme bez nálevky přímo do určených zkumavek.

[4] Zaznamenejte přibližně: +++  hodně, ++ středně, + málo, – nic

[5]  + vznikla sraženina, (+) vznikl zákal, – roztok beze změny