Chlor, jeho příprava a vlastnosti

Chemikálie: HCl (zředěná z koncentrovaného 35% roztoku v objemovém poměru 1:1), KMnO4, NaOH, C2H5OH

Pomůcky: 2 promývací válce, frakční baňka, spojovací hadičky, přikapávací nálevka, stojan se svorkou, barevný hadřík, červený a modrý lakmusový papír, jodidoškrobový papírek, kleště, svíčka připevněná k drátu, špejle

Postup

-         pokus pro jeho časovou náročnost provádět na začátku[1] laboratorního cvičení

-         je bezpodmínečně nutno pracovat v digestoři

-         sestavit aparaturu dle obrázku

-         na dno frakční baňky vsypat asi 3 g KMnO4

-         do uzavřené dělicí nálevky vlít asi 30 cm3 roztoku HCl

-         do promývacího válce na konci aparatury dát asi 1/3 jeho objemu nasyceného roztoku NaOH

-         z dělicí nálevky ke KMnO4 přikapávat roztok HCl (pozor, dělicí nálevka se nesmí úplně vyprázdnit!)

-         vznikajícím chlorem naplnit promývací válec zařazený uprostřed aparatury a uzavřít jej zátkou

-         s najímaným chlorem provést následující pokusy:

a)      do promývacího válce vložit nejprve zapálenou špejli a poté hořící svíčku upevněnou na drátku, pozorovat probíhající děj

b)      do válce s chlorem vhodit navlhčený jodidoškrobový papírek, navlhčený modrý a červený lakmusový papírek a kousek barevné látky předem namočené v ethanolu

c)      ihned pozorovat chování jodidoškrobového papírku (studenty na ně předem upozornit), na konci cvičení sledovat změnu zbarvení ostatních barevných papírků, resp. hadříku

 

 

 

                                          

Textové pole: Obr. 1: Aparatura pro přípravu chloru
 
1 – dělicí nálevka s HCl
2 – frakční baňka s KMnO4
3 – spojovací hadička
4 – promývací válec (na jímání Cl2 k pokusům)
5 – spojovací hadička
6 – promývací válec s NaOH (na likvidaci
přebytečného Cl2)
 

   

CD:

Obr.: Chlor je žlutozelený

 


 

[1] Provedení trvá dlouho, doporučuje se experimentem laboratorní cvičení zahájit.