Vybrané kovy

Chrom

Esenciální prvek, zasahující do metabolismu cukrů a tuků. Sloučeniny chromnaté a chromité jsou prakticky netoxické, některé mají místní leptavé účinky. Sloučeniny Cr(VI) jsou vysoce toxické, mutagenní a karcinogenní. Protijedem je askorbová kyselina (vitamín C), která je převádí na sloučeniny Cr(II) a Cr(III). Akutní otrava: Leptavě na gastrointestinální trakt, poškození ledvin (bílkoviny, cukr a krev v moči) a jater. Chronická otrava: leptání až proděravění nosní přepážky, vředy a nádory.

První pomoc: Crmate

Dichromany

Viz sloučeniny Cr(VI). Smrtelná dávka K2Cr2O7 pro dospělého člověka je 2 g.

První pomoc: Crmate

Kobalt                                 

Esenciální prvek, obsažený např. ve skupině vitamínů zvané korinoidy (kobalaminy) – kla­sic­kým představitelem je vitamin B12 (resp. B12a), spolupůsobící při vzniku a vývoji červených krvi­nek. Akut­ní otravy jsou velmi vzácné – po požití průjmy, bolesti žaludku. Inhalace prachu ve­de k bron­chi­tidám. Chronické otravy se projevují poškozením jater, ledvin a astmatem. Některé slouče­niny kobaltu jsou podezřelé z karcinogenity.

První pomoc: Cobelo

Mangan

Esenciální prvek ovlivňující krvetvorbu. Toxický, způsobuje závažná nervová onemocnění. Akutní otrava je méně důležitá než chronická (manganismus). Chronická otrava: únava, nechutenství, ospalost, neklid, sexuální poruchy, špatná nálada, vznětlivost až agresivita, později ztráta rovnováhy a schopnosti koordinovat pohyb, poruchy řeči, paměti, zraku a další.

Manganistan draselný

Silné oxidační činidlo. Působí místní poškození tkání, poškozuje funkci ledvin. Smrtel­ná dávka je 5 g.

První pomoc: Angelo, Angepi

Měď

Esenciální prvek, který je obsažen v některých metaloenzymech. U dětí se nedostatek pro­je­vu­je fyzickou a duševní retardací (Mankesova choroba). Toxické jsou rozpustné soli. Akutní otra­va: žaludeční obtíže, apatie, křeče, koma až smrt. Expozice prachu oxidu měďnatého vyvo­lá­vá horečku s příznaky podobnými chřipce (tzv. horečka slévačů).

Pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice)

Silné emetikum (1 g vyvolá zvracení). Při vyšších obsazích Cu v krvi dochází k po­ško­zení ledvin (projevy jako žloutenka). Na pokožku působí dráždivě: svědění až zá­ně­ty. Může způsobit zánět spojivek.

První pomoc: Cupelo, Iritat

Nikl

Z toxikologického hlediska je řazen mezi významné toxické látky. Při kontaktu s pokožkou způsobuje vznik vyrážek. Akutní otrava má za následek poškození zažívacího traktu, cév, ledvin, srdce a centrálního nervového systému. Chronické otravy: onemocnění pokožky, alergie, rakovina plic, nosní přepážky a vzácněji hltanu.

První pomoc: Ikelo

Rtuť

V parách je velmi škodlivá. Odpařuje se již při pokojové teplotě. Páry se snadno vstřebávají plícemi a kovová rtuť pokožkou. Příznaky chronické otravy: vzrušenost, deprese, návaly krve, třes, poruchy řeči, slinění, šedomodrý lem na dásních, halucinace, poruchy centrálního nervového systému. Na rozdíl od rozpustných rtuťových solí není polknutí kovové rtuti životu nebezpečné. Při otravě sloučeninami rtuti jsou v popředí příznaky žaludeční (zvracení s krví) a poškození ledvin (zástava močení).

První pomoc: Merano

Stříbro

Kov není toxický. Sloučeniny mají leptavé účinky na kůži a sliznice. Chronické expozice vyvolávají argyrii = nevratné usazování Ag v různých orgánech, sliznici a kůži.

Dusičnan stříbrný (lapis)

Leptá kůži, po požití je toxický (dusičnan).

První pomoc: Angelo, Iritat

Zinek

Esenciální prvek, součást některých enzymů. Nedostatek Zn způsobuje špatné hojení ran, ma­lý vzrůst, opožděnou pubertu. Při práci s roztaveným Zn a jeho slitinami se projevuje profe­sio­nální otrava s několikahodinovou latencí, označovaná jako horečka slévačů. Její pří­či­nou je alergická reakce na bílkoviny denaturované působením dýmů ZnO. Tato intoxikace je známa i u dalších kovů, např. Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Sn. Otrava: sladko v ústech, kašel, únava, bolesti hlavy, třesavka, horečnaté stavy. Rozpustné sloučeniny Zn mají leptavé a po požití emetické účinky (zvracení).

První pomoc: Iritat, Zinelo

Železo

Biologicky významný prvek, důležitý pro krvetvorbu a přenos kyslíku (hemoglobin).

Oxid železnatý a železitý

Při inhalaci dráždí horní cesty dýchací, chronická otrava sideróza, nebezpečí vzniku rakoviny plic.

První pomoc: Femelor