17. skupina PSP

Chlor

Dráždí oči a horní cesty dýchací, způsobuje edém plic (bojový plyn).

První pomoc: Iridac

Chlorovodík a kyselina chlorovodíková

Intenzivní místní dráždivé účinky.

První pomoc: Iridac

Chloridy

Životně důležitá součást potravy. V případě toxicity přichází v úvahu toxicita kationtu.

První pomoc: Iridac, Iritat

Chlornany:

Uvolňují chlor. Korozivní a dráždivé účinky.

První pomoc: Closus

Chlorečnany:

S organickými látkami tvoří výbušné směsi. Dráždí kůži a sliznice, řadí se mezi silné krevní toxiny (methemoglobinemie).

První pomoc: Iritat

Brom

V parách téměř stejné účinky jako chlor. Kapalný při potřísnění způsobuje popáleniny.

První pomoc: Broide

Bromičnany

Toxičtější než chlorečnany. Hemolýza (rozklad krve), poškození jater, ledvin a cen­trál­ního nervového systému.

První pomoc: Broate

Jod

Esenciální prvek. Nedostatek vede k duševní a tělesné zaostalosti. Inhalace par má silnější účinky než chlor. Smrtelná dávka pro člověka je 2 g.

První pomoc: Jodeme

Jodidy

Při chronickém působení je pozorována zvýšená funkce štítné žlázy, hubnutí, poruchy spánku a srdeční činnosti.

První pomoc: Jodide, Kalaka