15. skupina PSP

Dusík

Toxikologicky jsou nejvýznamnější oxidy dusíku, amoniak, dusitany a dusičnany (a dále kyanidy, které jsou diskutovány u uhlíku).

Amoniak (čpavek)

Dráždivé účinky, koncentrace 3 500 mg/m3 způsobuje okamžitou smrt (zástava de­chu). Vodný roztok leptá sliznice, při zasažení očí možnost oslepnutí. Při požití leptá za­ží­vací trakt, způsobuje tzv. toxickou hepatitidu (žloutenku) a zánět ledvin. Smrtelná dáv­ka je cca 20 g desetiprocentního roztoku.

První pomoc: Iribas

Kyselina dusitá a dusitany

Zvracení, bolesti hlavy a břicha, cyanóza, bezvědomí. Karcinogeny.

Smrtelná dávka je 4 g.

První pomoc: Iridac

Kyselina dusičná a dusičnany

Méně toxické než dusitany a kyselina dusitá, avšak v těle se zčásti redukují na dusi­ta­ny. Leptavé účinky, katar gastrointestinálního traktu, dysfunkce ledvin. Slabost, boles­ti hlavy, cyanóza.

První pomoc: Iridac

Fosfor

Černá a červená modifikace jsou považovány za prakticky netoxické. Bílá modifikace je samozápal­ná, na kůži působí těžce se hojící popáleniny. Akutní otrava: pálení v hrdle, bolesti břicha. Po inhalaci par (dlouhá doba latence): žaludeční nevolnost, zvracení, krvavé průjmy, zvětšení jater a žloutenka. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je cca 70 mg bílého fosforu (srovnatelné s kyanidy).

První pomoc: Porome

Oxid fosforečný

Dráždivé účinky při inhalaci prachu.

První pomoc: Iridac, Porome