13. skupina PSP

Bor

Jeho sloučeniny se používají v medicíně: místně jako desinfekce, léky pro hubnutí, léčba epi­lep­­sie. Projevy akutní otravy: zvracení, průjmy, bo­les­ti břicha, bo­­lesti hlavy, útlum či agresi­vi­ta, křeče. Při chronických otravách se kumuluje v moz­ku, játrech a kostech.

Kyselina trihydrogenboritá

Její 3% roztok je tzv. borová voda. Nejčastější příčiny otrav jsou způsobeny záměnou nebo vstřebáním z mastí. Smrtící dávka pro dospělé je 15 g, pro děti 2 g.

První pomoc: Bonatec

Borax Na2B4O5(OH)4 × 8H2O

Toxicita srovnatelná s kyselinou trihydrogenboritou.

První pomoc: Bonatec

Hliník

Vykazuje pro člověka velmi malou toxicitu. V případě poruchy funkcí ledvin, však nedochází k jeho vylučování z těla, je neurotoxický. Hlavní projev otravy jsou poruchy řeči, demence označovaná jako Alzheimerova nemoc a záchvaty. Inhalace velmi jemného prachu vede k suchému kašli, nálezy na plicích jako při silikóze. Může se objevit kožní alergie.

První pomoc: Zyxter

Oxid hlinitý

Existuje v několika přírodních i umělých formách. Při požití je pokládán za neškodný. Z inhalace dýmů při výrobě brusných materiálů na bázi korundu se popisuje vážné plicní onemocnění. Je známo několik tragicky skončených případů. Po exposici prachu dochází někdy i k perforaci nosního septa. Je karcinogenní.

            První pomoc: Zyxter