1. skupina PSP

Vysoká reaktivita alkalických kovů vyžaduje při práci s nimi maximální opatrnost a po­uží­vání ochranných pomůcek. Přímý kontakt s pokožkou může způsobit vážné místní popá­le­ni­ny, v případě očí i oslepnutí. Reagují extrémně silně s vodou za vzniku silně zásaditých hy­dro­xidů, vodíku a vývoje tepla. V přítomnosti vzduchu dochází obvykle k explozi (třaskavá směs). Alkalické hydroxidy (louhy) zmýdelňují tkáň, působí hloubkově za tvorby bolestivých de­strukcí, rány se velmi dlouho a špatně hojí. Zásaditost hydroxidů stoupá od lithného k ces­né­mu (hydroxidy viz poleptánízde).

Vodík

Jako plyn je zápalný, se vzduchem tvoří výbušné směsi, jinak je netoxický.

Lithium

V těle se vyskytuje ve stopách, nemá biologický význam. Nadbytek iontu Li+ se projevuje únavou, poruchami zraku, nespavostí a depresemi. Používá se k léčení v psychiatrii.

Sodík

Biogenní prvek, reguluje objem krve a udržuje rovnováhu kapalin a tlaku vně a uvnitř buněk. Ovlivňuje přenos nervových impulsů, srdeční činnost, metabolismus cukrů a proteinů.

První pomoc: Iribas, Irisec

Chlorid sodný

Nepředstavuje akutní nebezpečí. Řídí rovnováhu kyselin a zásad, aktivizuje esenciální enzymy a tvorbu HCl v žaludku potřebnou pro trávicí proces. Doporučená denní dávka je 3-7 g. Přebytek NaCl způsobuje vznik vysokého krevního tlaku. Jednorázová toxická dávka je 200-280 g pro člověka o hmotnosti 70 kg.

První pomoc: Iritat, Nasaka

Draslík

Biogenní prvek, nenahraditelný sodíkem, mimo jiné ovlivňuje srdeční činnost.

První pomoc: Iribas, Irisec

Chlorid draselný

Po požití způsobuje křeče a nepravidelnou srdeční činnost. Otrava již po jednorá­zo­vém požití cca 15 g.

První pomoc: Kalaka

Rubidium a jeho soli

Jsou z toxikologického hlediska shodné s draslíkem.

První pomoc: Iribas, Irisec

Cesium a jeho soli

Podobné jako u sodíku, větší dávky způsobují atrofii dýchacích cest.

První pomoc: Iribas, Irisec