Pubano

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo (lépe) roztoku Na2SO4 (asi 3 kávové lžičky do 0,5 litru vody), drážděním hrdla se snažit vyvolat zvracení, pak podat asi 10 tablet aktivního uhlí. Nepodávat mléko!

Rychlý a důkladný výplach vodou.

Kůži opláchnout vodou, omýt vlaž-nou vodou s mýdlem a pak důkladně opláchnout vodou.