Porome

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vody nebo světle růžového roztoku KMnO4 a snažit se o vyvolání zvracení (drážděním hrdla).

 

Opláchnout proudem vody, odstranit pinzetou ulpívající kousky fosforu, zasa-žené místo opláchnout důkladně zředěným (3% roztokem) H2O2; přikrýt gázou nebo čistou tkaninou ve vrstvě asi 2 cm. Nedávat žádnou mast!