Nasaka

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Při požití velkého množství vypít asi 1 litr vlažné vody, drážděním hrdla se snažit vyvolat zvracení.