Merano

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo (lépe) roztoku Na2SO4 (asi 5 kávových lžiček do 1/2 litru vody) nebo roztoku NaHCO3 (3 kávové lžičky na 0,5 litru vody) nebo vody s rozšlehanými bílky (3 bílky na 0,5 litru vody). O vyvolání zvracení (drážděním hrdla) se intenzivně snažit jen asi do půl hodiny po požití. Co nejrychleji zařídit lékařské ošetření. Sdělit do telefonu přivolanému lékaři, že je nutná injekce BAL (= dimercaptol = dithioglycerin).