Kalaka

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1 litr slané vody obsahující 5 lžic NaCl na 1 litr, drážděním hrdla vyvolat zvracení.