Jodeme

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru mléka nebo vody s rozmíchaným škrobem (moukou) nebo s rozšlehanými bílky. Nesnažit se o vyvolání zvracení.

Rychlý a důkladný výplach vodou.

Omýt vodou nebo (lépe) roztokem Na2S2O3 (5 lžic do litru vody), opláchnout vodou.

Úplný tělesný klid, zákaz kouření, lékař.