Ikelo

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vlažné vody nebo (lépe) mléka a snažit se o vyvolání zvracení.