Femelor

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru mléka nebo mléka s 3-4 rozšlehanými bílky. Neuplynulo-li od požití více než asi hodina, snažit se o vyvolání zvracení.

Rychle a důkladně vy-pláchnout vodou.

Omýt vodou a mýdlem.