Cupelo

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít asi 1/2 litru vody nebo (lépe) mléka nebo roztok K4[Fe(CN)6]
(1 kávová lžička žluté krevní soli do 1/2 litru vody). O vyvolání zvracení se pokoušet jen do deseti minut po požití, pak již ne.

Rychlý a důkladný výplach vodou.

 

Kůži omýt vodou a mýdlem.