Cobelo

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Vypít 1/2 litru vlažné slané vody (2 polévkové lžíce soli do 1/2 litru), snažit se vyvolat zvracení.