Closus

 

Požití

Zasažení očí

Potřísnění kůže

Nadýchání

Neuplynula-li od požití doba delší než půl hodiny: vypít 1/4-1/2 litru vody nebo mléka s rozmíchaným bílkem nebo moukou (polévková lžíce do 1/4 litru), vyvolat zvracení.

Oči důkladně vyplách-nout vodou.

Důkladně omýt vlažnou vodou a mýdlem.